31.08
2010

Finansowanie stworzenia portalu internetowego – Działanie 8.1

Tagi: , , , ,

Jeśli posiadasz niewielką firmę, która zajmuje się świadczeniem usług internetowych i chciałbyś podnieść swoją rangę na rynku internetowym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dzięki funduszom z Unii Europejskiej) oferuje Ci szansę na urzeczywistnienie swoich planów. Warunkiem jest przedstawienie projektu innowacyjnej e-usługi. Jeżeli masz pomysł na oryginalne, dotąd niewykorzystane, rozwiązanie jak, np. portal internetowy o unikalnej tematyce, możesz go wysłać na konkurs.

Najbardziej interesującym koncepcjom z zakresu działań 8.1, stworzonym przez właścicieli małych lub średnich przedsiębiorstw, PARP przyzna dofinansowanie, które może wynieść nawet do 70% planowanych wydatków.

Na czym polega Działanie 8.1?

Działanie 8.1, czyli „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” stanowią część Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), którego misją jest dofinansowanie przedsiębiorstw pragnących zrealizować oryginalne projekty. Akcja ta trwa od 2007 roku, a zakończy się w 2013, a łączna oferowana kwota wynosi 3,9 miliarda złotych. Jednak zdobycie dotacji nie jest proste, ponieważ będą one przyznawane tylko rzetelnie przygotowanym projektom. Ciekawy pomysł powinien wyróżniać się na tle konkurencji, która jest spora.

Sprawdź czy spełniasz wymagane warunki

Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest bycie mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, trwającą do 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wartość planowanych wydatków nie powinna być mniejsza niż 20 tysięcy złotych, a jej górna granica wynosi 700 tysięcy złotych. Wielkość wsparcia może osiągnąć nawet 70%. W przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, która w roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat, dofinansowanie może wynosić do 80% wydatków. Oczywiście należy zgłosić innowacyjny projekt e-usługi, spełniającej określone wymagania. Przede wszystkim proponowana przez nas usługa powinna być oparta o właściwy model biznesowy, pozwalający na utrzymanie się na rynku przez co najmniej dwa lata finansowania. Zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług drogą Elektroniczną, e-usługa odbywa się, gdy użytkownik odbiera lub wysyła dane za pomocą systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że dofinansowania nie uzyskamy, jeśli chcemy przeznaczyć je na handel produktami cyfrowymi. Służą one jedynie stworzeniu pomostu w przekazywani informacji. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy potrzebujemy środków na stworzenie portalu internetowego.

Jak zgłosić swój projekt?

Kiedy zdecydujemy się na podjęcie wyzwania, powinniśmy zacząć od wypełnienia wniosku o dofinansowanie, którego formularz znajduje się na stronie www.parp.gov.pl. Następnie należy go zarejestrować w Generatorze Wniosków znajdującym się na stronie https://poig81.parp.gov.pl/ do 30 września 2010 roku.

Agencja Interaktywna Desnet z chęcią podejmie się realizacji tego typu projektu w ramach dotacji. Służymy również radą oraz pomocą techniczną. Jednocześnie gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie.

Dodaj odpowiedź