18.06
2010

Czego unikać podczas tworzenia serwisu internetowego

Tagi: ,

Decydując się na stworzenie serwisu internetowego musimy mieć na uwadze kilka ważnych kwestii. Zlecając jego realizację danej agencji interaktywnej, powinniśmy dokładnie przemyśleć cały projekt.
Bardzo istotne jest, by wszelkie kwestie oraz wątpliwości wyjaśnić na początku, ponieważ każda zmiana, jakiej zażyczymy sobie po czasie, może niekorzystnie wpłynąć na nasz portal. Co zrobić, aby uniknąć różnego rodzaju niedogodności i usterek?

Po pierwsze – jasno określ cele portalu

W momencie, gdy mamy od samego początku wytyczone konkretne cele naszego serwisu, możemy mieć pewność, że cały projekt będzie pod tym kątem realizowany. Jeśli przedstawimy agencji nasze oczekiwania odpowiednio wcześniej, unikniemy wszelkiego rodzaju nieporozumień. Efektem tego będzie zarówno nasze zadowolenie, jak i obsługującej nas firmy. Wszelkie niedopowiedzenia grożą nam utratą zamierzonych osiągnięć.

Po drugie – nie zmieniaj sposobu działania serwisu po uprzednim jego zatwierdzeniu

Kiedy ustalimy z agencją specyfikację naszego serwisu, powinniśmy pamiętać, że jej zmiana narazi nas na koszty. Ustanawiając określoną strategię postępowania, musimy liczyć się z tym, że każda odmienna koncepcją, którą zechcemy wprowadzić już po zatwierdzeniu określonych działań, zmusza agencję do dodatkowej pracy. Konsekwencją jest wówczas poniesienie dodatkowych opłat.

Po trzecie – nie zmieniaj funkcji wcześniej zatwierdzonych

Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w wykonanych już funkcjach, musimy wiedzieć, że będzie to skutkowało opóźnieniem terminów. Nie to jednak jest najgorszym rezultatem nagłych zmian. W momencie, kiedy projekt jest realizowany zgodnie ze wszystkimi początkowymi ustaleniami, ma duże szanse przynieść spodziewane efekty. Jeśli jednak dokonamy nieoczekiwanych modyfikacji, może się to zakończyć niepowodzeniem całego przedsięwzięcia.
Pamiętajmy, że realizacja przebiegająca zgodnie z przemyślanymi i zaplanowanymi założeniami, daje nam pewność, że nie zaskoczy nas żadna nieprzyjemna niespodzianka.

Dodaj odpowiedź